Privacyverklaring en cookiebeleid

JOY-PLATFORM

Juli 2020

De initiatiefnemers en partners van het JOY-platform hechten veel waarde aan uw privacy.

Overal waar in dit document JOY-platform staat, wordt bedoeld: de initiatiefnemers en vermelde partners op de website.

Uw persoonlijke gegevens zullen daarom steeds vertrouwelijk behandeld worden en we geven inzicht in ons cookiebeleid.

Wij hanteren hierbij de GDPR richtlijnen binnen de Europese privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee het JOY-platform je identiteit kan nagaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij contactname. Enkel je naam is mogelijks niet voldoende. Ook andere gegevens zijn voor ons noodzakelijk om echt te weten dat jij het bent.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Het JOY-platform verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens naar aanleiding van je contactname via het contactformulier op de website of rechtstreeks naar ons emailadres.

De gegevens die we verzamelen en verwerken zijn:

  • Voor- en familienaam
  • E-mailadres
  • Rol als kind, jongere, ouder of professional
  • Eventuele naam van de organisatie

Waarom verzamelen en verwerken wij deze persoonsgegevens?

Het JOY-platform verzamelt en verwerkt een minimaal aantal gegevens. Deze minimale gegevens zijn noodzakelijk voor een optimale en kwalitatieve werking van het platform en de daarbij horende opgestelde doelstellingen en verdere uitbouw.

Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens?

De initiatiefnemers en partners zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor.  In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat ieder lid van de initiatiefnemers en partnerorganisaties zomaar toegang heeft tot alles. Je persoonsgegevens komen enkel bij de personen die ze nodig hebben voor hun specifieke taak binnen het JOY-platform.

Het JOY-platform verwerkt de persoonsgegevens enkel in eigen databanken.

Delen wij je persoonsgegevens met derden?

Het JOY-platfrom verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens nooit met derden te delen tenzij:

  • na je persoonlijke en uitdrukkelijke toestemming én waarbij dit past binnen de doelstellingen van het platform;
  • dit past binnen de samenwerking met partners in de organisatie en/of verder uitbouw van het JOY-platform en de bijhorende doelstellingen én waarbij u zichzelf heeft ingeschreven;
  • we op wettelijke basis om een bepaalde reden hiervoor verplicht zijn.

Heb je recht op inzage, verbeteren en verwijderen van je persoonsgegevens?

Je hebt op elk moment het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door het JOY-platform.

Je kan een verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering van jouw gegevens sturen naar info@joy-platform.be

Je hebt vragen, een klacht of bent onzeker over het gebruik van je persoonsgegevens?

Vanuit het JOY-platform nemen we de bescherming van je persoonsgegevens heel ernstig. We nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongevraagde wijziging tegen te gaan.

Zit je met vragen? Heb je het idee dat er aanwijzingen zijn van misbruik of je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt het gebruik van cookies zelf uitzetten door dit aan te passen in je browserinstellingen.

Welke cookies verzamelen we?

  • Technische en functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Op deze manier blijft de goede werking van de website gegarandeerd en kan deze worden geoptimaliseerd voor je gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  • Analytische cookies:

Het JOY-platform maakt ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies helpen ons om het gebruik van onze website te meten en daarvoor statistieken te generen, zodat we de website kunnen optimaliseren waar nodig.

Slotopmerkingen

Wij zullen de privacyverklaring en het cookiebeleid aanpassen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2020.